SZAKTERÜLETEK

Biztosítási, kártérítési jog: közlekedési balesetekből, természeti csapásokból, egyéb káreseményekből fakadó kártérítési igény érvényesítése, gépjárműkár és személyi sérülés miatti jogérvényesítés a biztosítókkal szemben peren kívüli és peres úton, szerződéses jogviszonyban és szerződésen kívül okozott bármilyen kárigény képviselete.

Orvosi műhiba perek: orvosi mulasztás okozta testi és lelki sérülések kapcsán egészségügyi intézményekkel szembeni hatékony jogérvényesítés a peres és peren kívüli eszközökkel.

Közlekedési büntetőjog, közlekedési szabálysértési jog: közlekedési baleset, egyéb mulasztás miatt indult büntető- és szabálysértési eljárásban nyomozó hatóságok illetve bíróság előtti, akár gyanusítotti, akár sértetti képviselet, közvetítői eljárásban akár sértetti akár gyanusítotti képviselet.

Társasági jog: cégalapítás és -módosítás, társaságok teljeskörű jogi képviselete, képviselet felszámolási és csődeljárásban, illetve végelszámolás során, hatóságok (pl. NAV) előtti képviselet.

Ingatlanjog: ingatlan adásvétel és csere lebonyolítása, egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések (bérleti szerződés, opciós szerződés, használati szerződés) szerkesztése és ellenjegyzése. földhivatal előtti eljárásban való képviselet, ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások vitele.

Alkotmányjog: választási eljárásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, választási szervek előtti jogi képviselet.

DR. SZALAY TAMÁS

ÜGYVÉDI IRODA

1055 Budapest, Stollár Béla utca 16. fsz. 4. | Telefon/Fax: 06 1 302 4626 | E-mail: iroda@drszalay.hu